Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://geopoz.poznan.pl/geo/aktualnosci/1251,Obowiazek-zakrywania-nosa-i-ust.html
2020-10-28, 07:02

Obowiązek zakrywania nosa i ust

Dbajmy o zdrowie swoje i innych. W całym budynku przy ul. Gronowej 20 klienci zobowiązani są do zakrywanie ust i nosa. Klienci, którzy nie będą mieli zakrytych ust i nosa, nie będą obsługiwani.

Powyższego obowiązku nie stosuje się w przypadku dziecka do ukończenia 5. roku życia oraz osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu 

  • całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
  • trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Opcje strony