Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://geopoz.poznan.pl/geo/aktualnosci/1269,Dane-do-pobrania.html
2021-08-05, 04:29

Dane do pobrania

Przypominamy o możliwości bezpłatnego pobierania danych.

Udostępniamy zbiory danych szczegółowych osnów geodezyjnych, dotyczące działek w zakresie ich identyfikatorów i geometrii oraz budynków z zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzajów według Klasyfikacji Środków Trwałych.

Dane do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opcje strony