Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://geopoz.poznan.pl/geo/aktualnosci/1475,Weryfikacja-ewidencji-gruntow-i-budynkow-dla-obrebu-Radojewo.html
2020-11-26, 10:36

Opcje strony