Aktualności

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów gorąco zachęcamy do skorzystania ze zdalnych form kontaktu z nami.

Jak zdalnie załatwić sprawę lub złożyć wniosek/pismo?

  • przez Portal Klienta, przez który można składać wnioski, opłacać i pobierać materiały, np. mapę zasadniczą lub ewidencyjną, zamówić i odebrać wypis i wyrys z egib,
  • inne nasze e-usługi,
  • poprzez ePUAP (opis spraw i przekierowanie do platformy e PUAP, adres elektronicznej skrzynki podawczej: /geopoz/skrytka),
  • pocztą tradycyjną: Gronowa 20, 61-655 Poznań.
     

Jesteśmy do Waszej dyspozycji pod numerami telefonów:

  • mapa zasadnicza (informacyjna, do warunków zabudowy): 61 8271 752,
  • wypis, wyrys z ewidencji gruntów i budynków, mapa ewidencyjna: 61 8271 611, 61 8271 885,
  • ujawnienia samodzielnych lokali: 61 8271 636,
  • koordynacja projektów: 61 8271 561,
  • numeracja porządkowa budynków, nazewnictwo ulic, itp.: 61 8271 625, 61 8271 719, 61 8271 692,
  • SIP: 61 8271 698, 61 8271 656, 61 8271 568,
  • podziały nieruchomości: 61 8271 624, 61 8271 869,
  • ochrona gruntów rolnych: 618271 732,
  • zwroty, wywłaszczenia, odszkodowania nieruchomości: 61 8271 730, 61 8271 751,
  • opłaty adiacenckie, planistyczne: 61 8271 714, 61 8271 713,
  • odbiór zamówionych dokumentów: 61 8271 592, 61 8271 593,
  • w pozostałych sprawach: 61 8271 500.
     

Skrzynka Podawcza

Na parterze budynku przy ul. Gronowej 20 i na parterze Sali Obsługi Klienta znajdują się Skrzynki Podawcze. Warto z nich korzystać, jeśli sprawa nie wymaga osobistego kontaktu z naszymi pracownikami. Skrzynki są opróżniane codziennie po godzinach pracy Zarządu, a korespondencja rejestrowana z faktyczną datą wpływu.

Opcje strony

do góry