Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

śp. Michał Parysek (1956 - 2021)

Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Michała Paryska, Członka Zarządu Miasta Poznania w latach 1998 - 2002.

Michał Parysek był radnym miasta Poznania II kadencji w latach 1994-1998 i 1998-2002.
Od 1998 r. do 2002 r. w Zarządzie Miasta Poznania piastował funkcję Członka Zarządu, gdzie odpowiedzialny był za politykę przestrzenną miasta oraz nadzorował działalność Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.

W mojej pamięci pozostanie jako wybitny inżynier i sprawny samorządowiec.
Bliski był mu ład przestrzenny miasta i budownictwo społeczne (TBS). Michał Parysek łączył skuteczność działania z codzienną życzliwością i szacunkiem do drugiego człowieka.

Panie Prezydencie, dziękujemy
Żegnamy Pana, Panie Michale

Andrzej Krygier
Dyrektor ZGiKM GEOPOZ

Opcje strony

do góry