Aktualności

Ruszył Narodowy Spis Powszechny 2021

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Takie badanie realizowane jest raz na 10 lat. W tym roku odbędzie się głównie przez internet. Udział w nim jest obowiązkowy.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Spis jest organizowany przez Główny Urząd Statystyczny, a za jego realizację odpowiadają również samorządy. Badanie służy zebraniu informacji o liczbie ludności, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o stanie mieszkań i budynków. 

Spisem objęci są wszyscy mieszkańcy Polski. 

Zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy, a także stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą mają obowiązek wzięcia udziału w badaniu. Spisowi podlegają także dzieci; za nie ankietę wypełniają rodzice. 

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Pozyskane w ten sposób dane są później wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, które pomagają podejmować najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata. Jego wyniki stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno-ściekowej.

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronach: spis.gov.pl  oraz www.poznan.pl/nsp2021/.

Opcje strony

do góry