Aktualności

Uwaga na fałszywych pracowników GEOPOZu

W związku z próbami podszywania się nieznanych osób pod pracowników Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, prosimy o zapoznanie się z ważnym komunikatem.

Informujemy, że  w ramach realizacji zadań statutowych ZGiKM GEOPOZ na teren nieruchomości lub obiekt budowlany mogą wejść:

  1. wyłącznie pracownicy ZGiKM GEOPOZ legitymujący się kartą identyfikacyjną pracownika ze zdjęciem. Karta zawiera imię i nazwisko pracownika, jego stanowisko oraz numer służbowy,
  2.  inne osoby:
  • realizujące umowy na modernizację lub weryfikację ewidencji gruntów i budynków (egib), w tym wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne – za okazaniem dokumentu zgłoszenia pracy geodezyjnej i upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania,
  • rzeczoznawcy majątkowi powołani jako biegli w postępowaniach administracyjnych – za okazaniem postanowienia Dyrektora ZGiKM GEOPOZ.

W przypadku wątpliwości dotyczącej tożsamości, weryfikacji osób można dokonać:

  • pod numerem telefonu 61 8271 807 – w odniesieniu do pracowników ZGiKM GEOPOZ,
  • pod numerem telefonu 61 8271 600 – w odniesieniu do osób realizujących umowy na modernizacją i weryfikację egib.

Prosimy o zachowanie czujności.

Opcje strony

do góry