Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://geopoz.poznan.pl/geo/aktualnosci/1678,Szanowni-Klienci-korzystajacy-z-ePUAPu.html
24.02.2024, 04:16

Szanowni Klienci korzystający z ePUAPu!

W związku z pracami modernizacyjnymi na ePUAPie (Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej) pojawiają się problemy z przesłaniem korespondencji. Mimo wystawienia urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP) korespondencja czasami nie dochodzi do nas. Prosimy o kontakt telefoniczny, aby zweryfikować poprawność wysyłki. tel. 61 8271 534

Opcje strony