Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://geopoz.poznan.pl/geo/aktualnosci/1680,Modernizacja-na-Golecinie-i-Podolanach.html
2021-12-06, 18:36

Modernizacja na Golęcinie i Podolanach

Przypominamy, że nadal trwa modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków i lokali położonych na obszarze miasta Poznania w obrębach ewidencyjnych: Golęcin i Podolany.

Przeczytaj komuniakt o przystąpieniu do modernizacji.

Opcje strony