Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://geopoz.poznan.pl/geo/aktualnosci/1719,Roslinnosc-w-Modelu-3D.html
24.02.2024, 04:39

Roślinność w Modelu 3D

Model 3D Miasta Poznania wzbogacił się o wizualizacje danych z bazy drzew. Po wejściu w grupę Roślinność otrzymujemy możliwość wyboru warstw: drzewa zinwentaryzowane i drzewa niezinwentaryzowane

Drzewa zinwentaryzowane

Prezentują modelowe zobrazowanie powstającej bazy danych o drzewach.

Dane o położeniu i innych cechach geometrycznych pozyskane zostały m.in. ze skaningu lotniczego, naziemnego, inwentaryzacji powykonawczych i pomiarów GPS.

Obiekty posiadają atrybuty określające m.in.:

  • gatunek (nazwę w języku polskim),
  • gatunek (nazwę łacińską)
  • wysokość,
  • obwód pnia,
  • sposób inwentaryzacji
  • i wkrótce również inne dane.

Informacje pochodzą z materiałów własnych GEOPOZu oraz innych jednostek miejskich dysponujących dokumentacją zawierająca inwentaryzacje zieleni.

Dane są akutualizowane niemal codziennie, a obiekty z warstwy można wyeksportować poprzez narzędzie pobierania modelu 3D

Drzewa niezinwentaryzowane

Ta warstwa zawiera modele drzew wraz z atrybutem opisowym dotyczącym ich wysokości. Po kliknięciu w obiekt uzyskujemy informację o wysokości drzewa. Opracowanie powstało poprzez automatyczną detekcję roślinności wysokiej z chmury punków LiDAR.  Data pozyskania danych: 2018. 

Przejdź do Modelu 3D Miasta Poznania

 

Opcje strony