Aktualności

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Umultowo w Poznaniu

Trwają prace związane z weryfikacją i aktualizacją ewidencji gruntów i budynków dla wybranych działek ewidencyjnych w obrębie Umultowo w Poznaniu. Właściciele lub inne osoby władające nieruchomością są zobowiązani umożliwić wykonawcom realizowanie prac terenowych.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zawiadamia, że trwają prace związane z weryfikacją i aktualizacją ewidencji gruntów i budynków dla wybranych działek ewidencyjnych w obrębie Umultowo w Poznaniu.

Na podstawie art. 13 ust 1 pkt 1 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052. ze zm.) osoby wykonujące prace geodezyjne mają prawo do:

  • wstępu na grunt i do obiektów budowlanych,
  • dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.

Zgodnie z art.14 ww. ustawy właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są zobowiązani umożliwić  wykonawcom realizowanie prac terenowych.

Przeczytaj cały komunikat.

Opcje strony

do góry