Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://geopoz.poznan.pl/geo/aktualnosci/1773,Prace-techniczne-Portal-Geodety-i-Klienta.html
24.02.2024, 03:17

Prace techniczne - Portal Geodety i Klienta

19.11.2021

Nadal trwają prace nad przeliczeniem wysokości szczegółów sytuacyjnych z układu Amsterdam o znaczeniu lokalnym na układ PL-EVRF2007-NH. Do czasu zakończenia przeliczania punktów w Portalu Geodety i Klienta nie działa funkcja generowania baz danych i raportów mapowych. O przywróceniu pełnej funkcjonalności poinformujemy Państwa osobnym komunikatem.

Opcje strony