Aktualności

Aplikacja GEO-INFO V i.Net dostępna w siedzibie GEOPOZu

Aplikacja umożliwia dostęp do danych numerycznych Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i zawiera dane kartograficzne i opisowe państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Umożliwia ona pozyskiwanie informacji w celu określania zasięgu oraz zakresu danych udostępnianych z bazy mapy numerycznej w zakresie zgłaszanych prac geodezyjnych oraz prac niepodlegających obowiązkowi zgłoszenia, koordynacji prac związanych z projektowaniem sieci uzbrojenia terenu oraz do celów związanych z szacowaniem nieruchomości. GEO-INFO V i.Net można przeglądać w siedzibie GEOPOZu.

Opcje strony

do góry