Aktualności

Odszedł śp. Leszek Radwan

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Pana Leszka Radwana, Dyrektora Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego GEOPOZ w latach 1974-1981.

Pan Leszek Radwan był absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którą ukończył w 1960 r. Z poznańską geodezją związany był od 1973 r., najpierw jako Zastępca, a następnie Kierownik Biura Geodezji i Kartografii m. Poznania. W latach 1974-1981 był Dyrektorem Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego GEOPOZ. Już wówczas dostrzegał potrzebę wprowadzenia nowoczesnych technologii i informatyzacji przedsiębiorstwa. Był współautorem opracowania zasad funkcjonowania mapy zasadniczej w wersji rozwarstwionej, za co otrzymał nagrodę naukową Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Po 1981 r. zajmował stanowisko Głównego Specjalisty Biura Geodety Miejskiego, zaś od 1986 r. stanowisko Starszego Inspektora Wojewódzkiego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami.
W latach 1991-1992 był pracownikiem Zarządu Geodezji i Katastru GEOPOZ.

Pan Leszek Radwan był postacią wyrazistą, angażującą się społecznie. W 1993 r. zainicjował utworzenie Wielkopolskiego Klubu Geodetów, którego Prezesem pozostał do śmierci. Ci, którzy się z Nim zetknęli, na zawsze zapamiętają go jako człowieka skromnego, taktownego, o nienagannych manierach.

Był kolegą, szefem, przyjacielem. Z dystansem do codziennych trudności, ale serdecznym podejściem do drugiego człowieka.

Opcje strony

do góry