Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://geopoz.poznan.pl/geo/aktualnosci/1810,Nowosc-w-Systemie-Informacji-Przestrzennej-SIP.html
29.11.2023, 19:38

Nowość w Systemie Informacji Przestrzennej (SIP)

10.02.2022

GEOPOZ przygotował kolejną nowość jaką jest interaktywna warstwa wewnętrznego pierścienia fortyfikacji poligonalnych i zewnętrznego pierścienia fortecznego.

Jest to owoc współpracy prac ewidencyjnych biura Miejskiego Konserwatora Zabytków i Pracowni JB27 w Poznaniu.

Chcąc zobaczyć lokalizacje obiektów już nieistniejących, czy też dobrze znane Poznaniakom osiemnaście fortów zewnętrznych, czy schronów międzypolowych musimy udać się na stronę Portalu Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania. Po wejściu w Mapy i warstwy danych, przechodzimy do map w konfiguracji domyślnej. W menu po lewej stronie musimy odszukać zakładkę Historię i zabytki. W zakładce Zabytki rozwijamy Rejestr Zabytków i zaznaczamy Fortyfikacje. W ten sposób możemy zobaczyć jak na mapie całego Poznania zlokalizowana była Twierdza poligonowa. Kolejną ciekawą rzeczą jest możliwość zobaczenia zarysów dawnych fortów na tle obecnej zabudowy miasta – wystarczy w mapach bazowych odszukać i zaznaczyć bieżącą Ortofotomapę 2021.

Zapraszamy wszystkich pasjonatów twierdzy poligonalnej, miłośników historii i nie tylko do zgłębienia nowej interaktywnej warstwy na naszej mapie.

Opcje strony