Aktualności

Zmiana na stanowisku Dyrektora ZGiKM GEOPOZ

26.04.2022

30 kwietnia 2022 r. po ponad 30 latach ze stanowiskiem Dyrektora ZGiKM GEOPOZ żegna się pan Andrzej Krygier. Nowym Dyrektorem zostanie pani Aleksandra Zaława-Borowiak.

Dyrektor Andrzej Krygier

Całe życie zawodowe pana Andrzeja Krygiera było związane z geodezją. W 1967 roku ukończył Technikum Geodezyjne, a w 1973 r. studia geodezyjne na Politechnice Warszawskiej.

W tym samym roku wrócił do stolicy Wielkopolski, by rozpocząć pracę w Zarządzie Geodezji i Gospodarki Terenami miasta Poznania, które w wyniku kolejnych reorganizacji w 1976 r. przekształciło się w Poznańskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne GEOPOZ. W maju 1981 r. Andrzej Krygier został naczelnym inżynierem tegoż przedsiębiorstwa, a w 1990 r. jego dyrektorem.

Po wolnych wyborach do Rady Miasta Poznania Dyrektor Andrzej Krygier spotkał się z prezydentem Wojciechem Szczęsnym Kaczmarkiem, by przedstawić mu propozycję połączenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego GEOPOZ z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego. Pomysł został zaakceptowany i 1 lipca 1991 r. swoją działalność rozpoczął Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. Andrzej Krygier został jego dyrektorem, realizując jednocześnie zadania służby geodezyjnej miasta oraz będąc organem właściwym do prowadzenia spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami.   

Nagrody

Swoją misję, a zarazem pasję realizował z zaangażowaniem, co nie pozostało niezauważone. Andrzej Krygier był wielokrotnie nagradzany, m.in. otrzymał:

 1. Srebrną i Złotą Odznakę za zasługi dla Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego GEOPOZ
 2. Honorową Odznakę Miasta Poznania
 3. Srebrną Odznakę za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii
 4. Diamentową Odznakę Honorową Stowarzyszenia Geodetów Powiatowych
 5. Medal Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis
 6. Medal Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego

oraz nagrody za:

 • wkład pracy wniesiony w opracowanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 1999 r. oraz na lata 2001-2005,
 • przygotowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000,
 • olbrzymie wsparcie procesu reorganizacji UMP i ZGiKM GEOPOZ w 2006 r.,
 • zakończenie wdrożenia kolejnego etapu budowy SIP dla Miasta Poznania,
 • opracowanie wieloletnich prognoz finansowych,
 • zaangażowanie w realizację zadań jednostki, w tym, prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic, placów i innych obiektów,
 • udział w rozwoju modelu 3D w zakresie stworzenia mapy potencjału solarnego budynków w Poznaniu oraz przystąpienie do projektu pn. „Budowa Metropolitalnego SIP dla Metropolii Poznań”,
 • zaangażowanie m.in. w prowadzenie warsztatów online dla geodetów, publikację cyklu artykułów w periodyku „Przegląd Geodezyjny”, wystąpienie do Głównego Geodety Kraju z inicjatywą nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Przez te wszystkie lata Dyrektor GEOPOZu przywiązywał również bardzo dużą wagę do zatrudniania odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, którzy identyfikowali się z miastem. Dzięki nim GEOPOZ jest dziś jednostką nowoczesną, proponującą i wdrażającą najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne z zakresu geodezji.

Osiągnięcia

To za czasów Dyrektora Krygiera ZGiKM GEOPOZ mógł się poszczycić wieloma osiągnięciami, wśród których można wymienić m.in.:

1997 – Nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pracę autorstwa J. Andrzejewskiego, B. Łoś, I. Winnowicz „Opracowanie technologii i wykonanie numerycznej Mapy Miasta Poznania metodą fotogrametrii”;

2005 – prezentacja Systemu Informacji Przestrzennej na  XI Międzynarodowych Targach GEA 2005, od 2006 r. GEOPOZ pełni rolę koordynatora w zakresie prowadzenia SIP, sukcesywnie go rozwijając;

2008 – Moduł Systemu Adresowego, aplikacja, która zapewniała realizację zadań z zakresu numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic, usprawniała nadawanie numerów porządkowych i prowadzenie rejestru nazw oraz zasięgów ulic i placów na obszarze miasta;

2010 – otwarcie Sali Obsługi Klienta, która zapewniła kompleksową obsługę w jednym miejscu: informację, złożenie dokumentów, płatności i odbiór zamówionych materiałów. Salę dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażono w klimatyzację i obszerną poczekalnię. Komfort obsługi zapewnił również system kolejkowy oraz możliwość umówienia wizyt przez internet;

2012 – „Erasmus Mundus – Joint Doctorate for Business Intelligence” – GEOPOZ przystąpił do międzynarodowego programu naukowego, którego celem było wspólne kształcenie doktorantów w przedmiocie technologii informatycznych;

2018 – uruchomienie e-usług publicznych; w ramach projektu unijnego WRPO „Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług” GEOPOZ utworzył portale z usługami online dla geodetów, rzeczoznawców majątkowych, komorników, projektantów, obywateli i przedsiębiorców;

2018 – uruchomienie trójwymiarowego Modelu Miasta Poznania; GEOPOZ jako pierwszy w Polsce dostrzegł potrzebę budowy modelu 3D miasta, zintegrowanego z wieloma bazami danych, dostępnego i podlegającego aktualizacji. Model 3D Miasta Poznania otrzymał wyróżnienie podczas GISforum 2018 i nagrodę „Skrzydła IT w Administracji w 2019”;

2021 – uruchomienie kolejnej e-usługi, w ramach projektu WRPO na lata 2014-2020 "Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług" uruchomiono portal branżowy służący do opiniowania bazy GESUT oraz zgłaszania niezgodności w treści bazy GESUT dla obszaru miasta Poznania.

Nowa Dyrektor GEOPOZu

Od 1 maja 2022 stanowisko Dyrektora GEOPOZu obejmie pani Aleksandra Zaława-Borowiak, która z GEOPOZem jest związana od 2007 roku. Dzięki pracy na różnych stanowiskach zdobyła bogate doświadczenie przy tworzeniu i aktualizacji powiatowych baz danych: ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen nieruchomości, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych i szczegółowych osnów geodezyjnych. Dodatkowo prowadziła projekty na utworzenie sieci uzbrojenia terenu w postaci obiektowej miasta Poznania.

Od 2019 roku zajmowała stanowisko Zastępcy Kierownika Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, na którym nadzorowała prowadzenie powiatowych baz danych, w pełni wykorzystując swoją wiedzę i zdobyte umiejętności. Obecnie w GEOPOZie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora.

Pani Aleksandra Zaława-Borowiak jest absolwentką Akademii Rolniczej we Wrocławiu na kierunku geodezja i kartografia. Posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2.

Opcje strony

do góry