Aktualności

GEOPOZ na spotkaniu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

12.09.2022

W dniach 29-30 sierpnia 2022 roku w Warszawie odbyło się, organizowane przez p.o. Głównego Geodetę Kraju Panią Alicję Kulkę, spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. W wydarzeniu, uczestniczyli przedstawiciele Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Wojewódzcy Inspektorzy Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodeci Województw, Geodeci Powiatów, Kierownicy Powiatowych Ośrodków Geodezyjnych i Kartograficznych wraz ze współpracownikami.

Prezentacje oraz dyskusje objęły tematykę związaną z projektami z wykorzystaniem środków unijnych na cyfryzację oraz wsparcie e-usług, zmianami w prawie budowlanym, terenami  „wrażliwymi” i przede wszystkim z modernizacją Ewidencji Gruntów i Budynków.

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego  GEOPOZ zaprezentował  opracowaną metodę aktualizacji bazy BDOT500 metodą stereodigitalizacji zdjęć lotniczych.

Podczas uroczystości wręczono nadane przez Ministra Rozwoju i Technologii odznaczenia „Zasłużony dla geodezji i kartografii”. Wśród wyróżnionych znalazł się były dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Pan Andrzej Krygier.

 

Opcje strony

do góry