Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://geopoz.poznan.pl/geo/aktualnosci/1881,Szkolenie-poswiecone-Standardom-ochrony-drzew-w-Poznaniu.html
2023-02-01, 19:46

Szkolenie poświęcone Standardom ochrony drzew w Poznaniu

17.10.2022

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania przygotował cykl spotkań związanych z przyjętymi przez Prezydenta Miasta Poznania w maju tego roku „Standardami ochrony drzew” dla Miasta Poznania.

Ostatnie spotkanie, skierowane do mieszkańców Poznania, spółdzielni mieszkaniowych oraz firm deweloperskich odbyło się w poniedziałek, 17 października 2022 r. w Urzędzie Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17, w godzinach od 09:00 do 15:30 (Sala Biała).

Poprzednie skierowane były do pracowników Wydziałów UMP, Miejskich Spółek i Jednostek Organizacyjnych oraz Rady Miasta Poznania oraz Radnych Miasta Poznania. Wszystkie spotkały się z ogromnym zainteresowaniem.

Prelegentami szkoleń byli:

  • Izabela Dutkowiak - Zastępczyni Dyrektorki WKiOŚ, Katarzyna Maślińska - Kierowniczka Oddziału Ochrony Zieleni WKiOŚ oraz Monika Rucka - Kierowniczka Oddziału Informacyjno-Programowego, WKiOŚ które wygłosiły prelekcję nt. wprowadzonych standardów ochrony drzew i działań na rzecz ochrony zieleni w mieście.
  • Jarosław Zawadzki - Zastępca Dyrektora ds. Systemu Informacji Przestrzennej w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, który przybliżył treść zarządzenia  w sprawie zasad prowadzenia i wykorzystywania baz danych o zieleni na terenie Poznania.
  • Dr arch. kraj. Piotr Reda - jeden z twórców obowiązujących w Poznaniu standardów. Przedmiotem wystąpienia była ochrona drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym.
  • Dr arch. kraj. Łukasz Dworniczak - jeden z twórców obowiązujących w Poznaniu standardów. Przedmiotem wystąpienia była ochrona drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym.
  • Mgr inż. Kamil Witkoś-Gnach - jeden z twórców obowiązujących w Poznaniu standardów. Przedmiotem wystąpienia były cięcia i pielęgnacja drzew.
  • Dr hab. Jacek Borowski - jeden z twórców obowiązujących w Poznaniu standardów. Przedmiotem wystąpienia były cięcia i pielęgnacja drzew.

 

Opcje strony