Aktualności

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków - bogactwo kulturowe Poznania w zasobach GEOPOZu!

18.04.2023

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, pragniemy przedstawić niezwykłe zasoby posiadane przez Zarząd Geodezji i Kartografii GEOPOZ. Jesteśmy instytucją odpowiedzialną za służbę geodezyjno-kartograficzną Poznania, której zadaniem jest nie tylko gromadzenie i udostępnianie danych przestrzennych, ale również dbanie o bogactwo kulturowe i historyczne naszego miasta. Nasze archiwum map to prawdziwy skarb, przechowujący dokumenty kartograficzne sięgające XX wieku, pozwalające śledzić ewolucję przestrzenną Poznania i okolic oraz poznawać jego dawne oblicze.

Na portalu Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) dostępna jest specjalna baza danych zabytków w Poznaniu. Dzięki niej wszyscy zainteresowani mogą poznać charakterystykę różnorodnych obiektów, które wzbogacają nasze miasto. Ta cenna baza danych stanowi źródło informacji dla naukowców, konserwatorów zabytków oraz każdego, kto pragnie zgłębić tajniki dziedzictwa kulturowego Poznania.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków jest okazją do refleksji nad znaczeniem dziedzictwa kulturowego i koniecznością jego ochrony. W Zarządzie Geodezji i Kartografii GEOPOZ jesteśmy dumni z faktu, że możemy przyczynić się do ochrony i promocji zabytków Poznania poprzez nasze zasoby kartograficzne oraz udostępnianie informacji w ramach bazy danych na portalu SIP. Dziękujemy naszym pracownikom oraz partnerom, którzy wspierają nas w tej misji!

Opcje strony

do góry