Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://geopoz.poznan.pl/geo/aktualnosci/1979,System-Informacji-Przestrzennej-w-nowej-odslonie.html
29.11.2023, 19:58

System Informacji Przestrzennej w nowej odsłonie

07.07.2023

Wdrożyliśmy docelową wersję Systemu Informacji Przestrzennej z wybranym zakresem funkcjonalnym.

W kolejnych krokach będziemy odsłaniać nowe warstwy tematyczne oraz dodatkowe funkcjonalności portalu SIP.

Nowy adres Systemu Informacji Przestrzennej

 

Opcje strony