Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://geopoz.poznan.pl/geo/aktualnosci/1991,Zawiadomienie-Prezydenta-Miasta-Poznania-o-wylozeniu-dla-obrebow-ewidencyjnych-K.html
29.11.2023, 19:47

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Poznania o wyłożeniu dla obrębów ewidencyjnych Krzyżowniki, Ławica II

21.08.2023

Informujemy o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków.

Opcje strony