Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://geopoz.poznan.pl/geo/aktualnosci/1993,Mozliwe-przerwy-w-dostepie-do-e-uslug.html
29.11.2023, 19:43

Możliwe przerwy w dostępie do e-usług

24.08.2023

W związku z planowanymi na 26 i 27 sierpnia pracami związanymi z aktualizacją serwerów informujemy, że mogą wystąpić przerwy w dostępnie do e-usług GEOPOZ.

Opcje strony