Aktualności

Baza danych zieleni – optymalizacja zarządzania zielenią w mieście

29.11.2023

Portal Zielony to nowa platforma prowadzona przez GEOPOZ, która nie tylko wspiera sposób zarządzania zielenią miejską, ale także zapewnia mieszkańcom nowe narzędzia do interakcji z ich otoczeniem.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową Portalu Zielonego.

Celem projektu jest gromadzenie informacji o drzewach, w celu optymalizacji zarządzania zielenią miejską, ochrony roślinności oraz ułatwienia współpracy między różnymi wydziałami miasta. Chcemy, aby korzystanie z bazy przyczyniło się do lepszego zrozumienia polityki miasta dotyczącej zieleni, koordynacji projektów międzywydziałowych, a także umożliwiło identyfikację obszarów o dużej różnorodności biologicznej.

Baza danych, obejmująca całe miasto, jest zasilana danymi automatycznie przetworzonymi z chmury punktów oraz lokalizacją drzew uzyskaną z danych lotniczych. Informacje są systematycznie aktualizowane, szczególnie na obszarach zarządzanych przez jednostki miejskie - parkach, skwerach i obszarach inwestycji miejskich. Planowane są dalsze usprawnienia, takie jak rozwój portalu do edycji danych, wtyczki do QGIS oraz poprawa detekcji drzew na obszarach zadrzewionych.

Korzystanie z Portalu Zielonego przyniesie liczne korzyści m.in.:

  • Mieszkańcom Poznania pozwoli na monitoring miejskiej zieleni, łatwy dostęp do informacji o roślinności w ich okolicy oraz identyfikację drzewa dla ułatwienia kontaktu z urzędami np. w sprawie wycinki i nasadzeń.
  • Urzędom ułatwi współpracę, ujednolici system zarządzania zielenią i zoptymalizuje koszty utrzymania zieleni.
  • Dla profesjonalistów będzie stanowić cenne źródło danych do analiz środowiskowych, monitoringu składu gatunkowego i zdrowotnego oraz wsparcia w planowaniu inwestycji.

Targi Gardenia – premiera w Poznaniu!

Nasz zespół ekspertów wziął udział w Targach Gardenia w Poznaniu, gdzie przedstawił prelekcję pt. „Zielony Poznań: Baza danych zieleni – optymalizacja zarządzania zielenią w Mieście”, czyli jak nowe technologie wspierają harmonię między urbanizacją a naturą. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją z prelekcji!

Opcje strony

do góry