Aktualności

Komunikat dotyczący baz danych BDOT500, GESUT i EGiB

30.11.2023

ZG-DO.414.12.2.2023                                                                                                                    

Poznań, 30.11.2023 r.

 

Szanowny Kliencie!

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wspólnie z autorem oprogramowania do prowadzenia pzgik w Poznaniu pracuje nad dostosowaniem baz danych BDOT500, GESUT i EGiB do obowiązujących przepisów prawa*.

Zakończenie prac i konwersja danych do nowego schematu dla baz GESUT i BDOT500 planowana jest na styczeń/luty 2024 r., a dostosowanie bazy EGiB planowane jest na wrzesień/październik 2024 r.

Informacje o zakończeniu prac pojawią się w odrębnym komunikacie.

 

Andrzej Rachuta

Zastępca Dyrektora ds. Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

* rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1385)

rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 r., poz. 1374)

rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r., poz. 1390 z późn. zm.)

Opcje strony

do góry