Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://geopoz.poznan.pl/geo/aktualnosci/2075,Przerwa-w-dostepie-do-baz-danych-pzgik-e-uslug-oraz-do-uslug-WMS-i-WFS.html
28.05.2024, 22:17

Przerwa w dostępie do baz danych pzgik, e-usług oraz do usług WMS i WFS

02.04.2024

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informuje o zbliżającym się zakończeniu prac polegających na dostosowaniu baz danych BDOT500 i GESUT do obowiązujących przepisów prawa.* Przeprowadzenie prac planowane jest w okresie od 19.04.2024 r. (piątek) do 28.04.2024 r. (niedziela). W tym czasie nastąpi przerwa w dostępie do systemu do prowadzenia baz danych pzgik, e-usług w portalach internetowych oraz do usług WMS i WFS tut. Zarządu.

W związku z tym w okresie 19-28.04.2024 r.:

  • MODGiK w Poznaniu nie będzie miał technicznej możliwości realizowania wniosków o udostępnienie materiałów/dokumentów pzgik i aktualizowania danych w prowadzonych bazach danych;
  • nie będzie dostępu do Portalu Klienta, Portalu Geodety, Portalu Projektanta, Portalu Rzeczoznawcy i Portalu Komornika (nie będzie możliwości złożenia wniosku, opłacenia Dokumentu Obliczenia Opłaty, odbioru zamówienia, składania zapytań do bazy danych EGiB w Portalu Komornika itp.).

W tym czasie w Sali Obsługi Klienta zapewnione będzie przyjmowanie wniosków składanych w postaci papierowej — bez możliwości ich rejestrowania, wykonania i odbioru zamówienia. Wnioski, które zostaną złożone osobiście, wpłyną pocztą lub za pomocą platformy ePUAP — zostaną niezwłocznie zrealizowane po ponownym uruchomieniu systemu i e-usług.

Informacje o zakończeniu prac lub o ewentualnych zmianach w planowanej przerwie pojawią się w odrębnym komunikacie. Za utrudnienia uprzejmie przepraszamy.

Zachęcamy również do zapoznania się z komunikatem dla Geodetów oraz Projektantów i Inwestorów.

Andrzej Rachuta

Zastępca Dyrektora ds. Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

* Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1385)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 r., poz. 1374)

Opcje strony