Aktualności

Zakończenie prac - uruchomienie usług

30.04.2024

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informuje o zakończeniu prac polegających na dostosowaniu baz danych BDOT500 i GESUT do obowiązujących przepisów prawa*. Wszystkie Portale i system do prowadzenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostały uruchomione.

ZG-DO.414.3.5.2024
Poznań, 29.04.2024 r.

Szanowni Klienci!

 

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informuje o zakończeniu prac polegających na dostosowaniu baz danych BDOT500 i GESUT do obowiązujących przepisów prawa*.

Wszystkie Portale i system do prowadzenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostały uruchomione.

 

 

Andrzej Rachuta

Zastępca Dyrektora ds. Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej     

 

 

* Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1385)

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 r., poz. 1374)

Opcje strony

do góry