Aktualności

Wspieramy środowisko akademickie

17 kwietnia zorganizowaliśmy wizytę studyjną dla studentów geoinformacji UAM. Nasi goście poznali proces obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, obsługę zawiadomień o wykonaniu tych prac oraz obsługę wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych. W programie przedstawiono również tworzenie i aktualizację numerycznej mapy fotogrametrycznej, prowadzenie SIP-u oraz udostępnianie danych z rejestrów publicznych prowadzonych przez GEOPOZ.

Opcje strony

do góry