Aktualności

Ochrona znaków geodezyjnych

W trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz inwestycyjnych zniszczeniu ulega duża liczba znaków geodezyjnych. W związku z tym zwracamy się z prośbą o podjęcie wspólnych działań mających na celu zminimalizowanie problemu niszczenia tych znaków. Z dniem 15 lipca 2015 r. wprowadzamy wymóg zaznaczania na mapach do celów projektowych kolorem pomarańczowym w obszarze opracowania, punktów osnowy geodezyjnej oraz umieszczania w opisie pozaramkowym odpowiedniej klauzuli.

Opcje strony

do góry