Aktualności

Wyłożony do wglądu projekt operatu opisowo-kartograficznego dla obrębów Plewiska i Ławica

Informujemy, że od 30 września 2019 r. do 18 października 2019 r. w GEOPOZie zostanie wyłożony do wglądu projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków miasta Poznania dla obrębów Plewiska i Ławica.Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zapoznać się z ww. dokumentacją i zgłaszać uwagi do tych danych.

Opcje strony

do góry