Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://geopoz.poznan.pl/geo/aktualnosci/475,Godziny-urzedowania.html
2020-10-28, 06:34

Godziny urzędowania

Obsługa w Sali Obsługi Klienta odbywa się w poniedziałki w godzinach 9.00 – 16.00, a w pozostałe dni w godzinach 8.00 – 14.00.

Obsługa przez pracowników komórek merytorycznych odbywa się również w Sali: w poniedziałki w godzinach 9.00 - 14.00, a po wcześniejszym indywidualnym umówieniu się do godziny 16.00, natomiast w pozostałe dni w godzinach 8.00 – 14.00 i po wcześniejszym umówieniu się do godziny 15.00.

Opcje strony