Model 3D

O modelu 3D

Nagroda "Skrzydła IT w Administracji"

Statuetka Skrzydła IT w AdministracjiZdjęcie grupowe rozdanie nagród

 

 

 

 

 

 

 

Model 3D miasta Poznania otrzymał nagrodę „Skrzydeł IT w Administracji”, przyznawaną projektom informatycznym zrealizowanym przez instytucje publiczne. Jej głównym celem jest wyróżnienie jednostek, które poprzez zrealizowane projekty ułatwiły dostęp do usług publicznych, poprawiły jakość obsługi oraz komunikację z obywatelami i innymi urzędami.
Organizatorem Skrzydeł jest miesięcznik „IT w Administracji” skierowany do informatyków i menedżerów IT sektora publicznego, a honorowy patronat nad Nagrodą objęło Ministerstwo Cyfryzacji. Dodatkowo Minister Cyfryzacji, podobnie jak w poprzednich latach – przyznał wyróżnienie specjalne za wybrany przez siebie projekt.
Do nagrody można było zgłosić dowolny projekt informatyczny zrealizowany przez instytucje publiczne w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 stycznia 2019 r. Najciekawsze i najczęściej zgłaszane projekty zostały – po uprzedniej weryfikacji przez redakcję miesięcznika „IT w Administracji” – przekazane pod obrady Kapituły, która przyznała nagrody w pięciu kategoriach.
Z rąk redaktora naczelnego miesięcznika IT w Administracji Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ otrzymał nagrodę w kategorii e-Usługi dla obywatela. Laureatami w pozostałych kategoriach zostali:

  • e-Administracja – Główny Urząd Geodezji i Kartografii za projekt Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP),
  • e-Kultura i e-Edukacja – Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku za projekt Podlaskie Zbiory Cyfrowe,
  • oprogramowanie do obsługi urzędu – Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 za projekt Cyfrowe Mazury,
  • narzędzia do komunikacji z obywatelami – Urząd Miejski w Gdańsku za projekt Gdańskie Centrum Kontaktu.

Opcje strony

do góry