Sala Obsługi Klienta

Plan sali

Główne wejście do Sali Obsługi Klienta ZGiKM GEOPOZ znajduje się od południowej strony budynku, czyli od marketu Eurospar. Sala znajduje się na pierwszym piętrze - można do niej wejść schodami lub skorzystać z windy.

Po wejściu do Sali po lewej stronie znajdują się: kancelaria i informacja GEOPOZu. Obok umieszczono automat biletowy systemu kolejkowego. Dalej idąc w lewym kierunku znajdują się trzy stanowiska GEOPOZu z ewidencją gruntów i budynków (stanowiska B) i jedno z mapą zasadniczą (stanowisko E) oraz pomieszczenie GEOPOZu C z dwoma stanowiskami: odbiór materiałów.

Na prawo od wejścia do Sali znajdują się: pokój kierownika Sali Obsługi Klienta, dalej kolejno: pomieszczenie GEOPOZu D z obsługą geodetów i pomieszczenie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania W – obsługa klienta.

Na wprost od wejścia do Sali znajduje się poczekalnia ze stołami i krzesłami. Dalej jest pomieszczenie G z indywidualną obsługą klienta. Pod przeciwległą od wejścia ścianą są stojaki z wnioskami i kartami informacyjnymi oraz wysoki kontuar, przy którym można wypełnić stosowną dokumentację. Na ścianach umieściliśmy tablice informacyjne z bieżącymi ogłoszeniami i przykładami poprawnie wypełnionych formularzy.

Opcje strony

do góry