Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://geopoz.poznan.pl/geo/dla-klienta/standardy-obslugi-klien/13,Standardy-Obslugi-Klienta.html
2021-12-06, 19:25

Standardy Obsługi Klienta

Kształtowanie pozytywnego wizerunku Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ jest jednym z ważniejszych zadań naszej jednostki z zakresu komunikacji społecznej. W oparciu o Politykę Systemu Zarządzania i normę PN-EN ISO 9001:2009 zostały opracowane Standardy Obsługi Klienta, które mają podnieść jakość świadczonych usług, wzmocnić zaufanie klientów oraz wyrobić w nich przeświadczenie, że pracownicy ZGiKM GEOPOZ to profesjonaliści, służący wiedzą i poradą w załatwieniu spraw.

Standardy Obsługi Klienta są wyrazem starań o udoskonalenie relacji klient – urzędnik. Ich opracowanie jest oznaką nowoczesnego podejścia do organizacji pracy i traktowania klienta w urzędzie.

Przeczytaj Standardy Obsługi Klienta GEOPOZu (.pdf 1,48MB).

Opcje strony