Dla klienta

Klieci

Portal Klienta

Udostępnianie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz map ewidencyjnych i zasadniczych.

Portal jest dostępny pod adresem https://portal.geopoz.poznan.pl/klient/

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z nowej e-usługi.

Z Portalu może korzystac każdy, kto potrzebuje

 • mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej do celów informacyjnych lub wydania decyzji o warunkach zabudowy (opcja dostępna bez logowania),
 • materiałów i dokumentów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (opcja dostępna po utworzeniu i zalogowaniu do indywidualnego konta).
 
Usługa jest realizowana za pomocą przeglądarki internetowej i nie wymaga instalowania specjalistycznego oprogramowania.
 
Jeżeli założysz indywidualne konto, dodatkowo uzyskasz wgląd do historii wniosków i opłat oraz dwustronną elektroniczną komunikację z GEOPOZem.
 

Bez logowania

Potrzebujesz szybko zamówić mapę ewidencyjna lub mapę zasadniczą?
 
Ten Portal jest dla Ciebie!
 
Już na etapie zamawiania dokumentu, system pokaże wysokość opłaty w zależności od wybranego zasięgu i skali mapy.
 
Po wysłaniu wniosku, dokument z wysokością opłaty będzie wysyłany na podany w zamówieniu adres e-mail.
 
Po uregulowaniu płatności zamówiona mapa zostanie przesłana na adres e-mail.
 

Jak zamawiać?

 1. Wejdź do Portalu.
 2. Wybierz żądany rodzaj mapy i ustaw wydruk.
 3. Podaj swoje dane i adres e-mail, na który automatycznie otrzymasz wypełniony wniosek i dokument obliczenia opłaty wraz z linkiem do płatności elektronicznych (PayU lub PayByNet).
 4. Zapłać za pośrednictwem Portalu i pobierz zamówioną mapę wraz z licencją.

Z logowaniem do indywidualnego konta

Potrzebujesz zamówić dokumenty dla wybranej nieruchomości? Wypis z rejestru gruntów, mapę ewidencyjną, czy mapę zasadniczą? Załóż konto i korzystaj z Portalu!

Korzystając z formularza P oraz formularzy uszczegóławiających (oznaczonych od P1 do P7) możesz zamówić:

 • P1 mapę ewidencji gruntów i budynków,
 • P1 mapę zasadniczą,
 • P2 zbiory danych bazy danych EGIB w postaci elektronicznej,
 • P3 zbiory danych GESUT w postaci elektronicznej,
 • P4 zbiory danych BDOT500 w postaci elektronicznej,
 • P5 rejestr cen nieruchomości,
 • P6 raporty tworzone na podstawie bazy danych EGIB (rejestry, kartoteki, wykazy, zestawienia),
 • P7 inne materiały.
   
Na formularzu EGiB możesz zamówić:
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wypis z rejestru budynków,
 • wypis z rejestru lokali,
 • wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej (dokument służący głównie do założenia księgi wieczystej),
 • uproszczony wypis z rejestru gruntów,
 • wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych,
 • wypis z kartoteki budyków,
 • wypis z kartoteki lokali,
 • wypis z wykazu działek ewidencyjnych,
 • wypis z wykazu podmiotów,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej.
 

Jak zamawiać?

 1. Zarejestruj się poprzez „Zgłoszenie nowego użytkownika”: podaj swoje dane (w tym PESEL), ustal nazwę użytkownika oraz hasło i wyślij zgłoszenie do GEOPOZu. Jeżeli rejestracja będzie poprawna, nasz pracownik aktywuje Twoje konto.
 2. Po zalogowaniu wypełnij właściwy formularz, zatwierdź wniosek i wyślij go.
 3. Po otrzymaniu dokumentu obliczenia opłaty zapłać za zamówienie za pośrednictwem Portalu.
 4. Poczekaj na informację o przygotowanych materiałach/dokumentach.
Pamiętaj! Jeżeli nie jesteś właścicielem nieruchomości, która jest przedmiotem Twojego wniosku, lub/i występujesz o udostępnienie materiałów, które zawierają dane podmiotów (właścicieli, władających, zarządców, itp.), to we wniosku będziesz musiał wskazać interes prawny związany z gruntami, budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wniosku lub dostarczyć dokument, który będzie mógł stanowić podstawę wydania materiałów.
 

Potrzebujesz więcej informacji?

Szczegółowe informacje na temat projektu i uruchamianych usług będą umieszczane na naszej stronie.

 

Logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich

 

Opcje strony

do góry