Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://geopoz.poznan.pl/geo/e-uslugi/dla-klienta/17,Portal-Klienta.html
2020-10-29, 17:13
Klieci

Portal Klienta

Udostępnianie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz map ewidencyjnych i zasadniczych.

Portal jest dostępny pod adresem https://portal.geopoz.poznan.pl/klient/

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z nowej e-usługi.


Do pobrania:
   
Z PORTALU MOŻE KORZYSTAĆ KAŻDY, KTO POTRZEBUJE:
 
 • mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej do celów informacyjnych lub wydania decyzji o warunkach zabudowy (opcja dostępna bez logowania),
 • materiałów i dokumentów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (opcja dostępna po utworzeniu i zalogowaniu do indywidualnego konta).
 
Usługa jest realizowana za pomocą przeglądarki internetowej i nie wymaga instalowania specjalistycznego oprogramowania.
 
Jeżeli założysz indywidualne konto, dodatkowo uzyskasz wgląd do historii wniosków i opłat oraz dwustronną elektroniczną komunikację z GEOPOZem.
 
 
BEZ LOGOWANIA
 
Potrzebujesz szybko zamówić mapę ewidencyjna lub mapę zasadniczą?
 
Ten Portal jest dla Ciebie!
 
Już na etapie zamawiania dokumentu, system pokaże wysokość opłaty w zależności od wybranego zasięgu i skali mapy.
 
Po wysłaniu wniosku, dokument z wysokością opłaty będzie wysyłany na podany w zamówieniu adres e-mail.
 
Po uregulowaniu płatności zamówiona mapa zostanie przesłana na adres e-mail.
 
JAK ZAMAWIAĆ?
 
KROK 1
 
Wejdź do Portalu.
 
KROK 2
 
Wybierz żądany rodzaj mapy i ustaw wydruk.
 
KROK 3
 
Podaj swoje dane i adres e-mail, na który automatycznie otrzymasz wypełniony wniosek i dokument obliczenia opłaty wraz z linkiem do płatności elektronicznych.
 
KROK 4
 
Zapłać za pośrednictwem Portalu i pobierz zamówioną mapę wraz z licencją.
 
KROK 5
 
Poczekaj na dostęp do dokumentów z podpisem elektronicznym.
 
Z LOGOWANIEM DO INDYWIDUALNEGO KONTA
 
Potrzebujesz zamówić dokumenty dla wybranej nieruchomości? Wypis z rejestru gruntów, mapę ewidencyjną, czy mapę zasadniczą? Załóż konto i korzystaj z Portalu!
 
Korzystając z formularza P oraz formularzy uszczegóławiających (oznaczonych od P1 do P8) możesz zamówić:
 • P1 zbiór danych ewidencji gruntów i budynków,
 • P2 rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia tworzone na podstawie bazy danych EGiB,
 • P3 mapę ewidencji gruntów i budynków,
 • P3 mapę zasadniczą,
 • P4 rejestr cen i wartości nieruchomości,
 • P5 bazę danych geodezyjnych ewidencji sieci uzbrojenia terenu – GESUT,
 • P6 bazę danych szczegółowej osnowy geodezyjnej – BDSOG,
 • P7 bazę danych obiektów topograficznych BDOT500,
 • P8 inne materiały.
 
Na formularzu EGiB możesz zamówić:
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wypis z rejestru budynków,
 • wypis z rejestru lokali,
 • wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej (dokument służący głównie do założenia księgi wieczystej),
 • uproszczony wypis z rejestru gruntów,
 • wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych,
 • wypis z kartoteki budyków,
 • wypis z kartoteki lokali,
 • wypis z wykazu działek ewidencyjnych,
 • wypis z wykazu podmiotów,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej.
 
JAK ZAMAWIAĆ?
 
KROK 0
 
Zarejestruj się poprzez „Zgłoszenie nowego użytkownika”: podaj swoje dane (w tym PESEL), ustal nazwę użytkownika oraz hasło i wyślij zgłoszenie do GEOPOZu. Jeżeli rejestracja będzie poprawna, nasz pracownik aktywuje Twoje konto.
 
KROK 1
 
Po zalogowaniu wypełnij właściwy formularz, zatwierdź wniosek i wyślij go.
 
KROK 2
 
Po otrzymaniu dokumentu obliczenia opłaty zapłać za zamówienie za pośrednictwem Portalu.
 
KROK 3
 
Poczekaj na informację o przygotowanych materiałach/dokumentach.
 
PAMIĘTAJ! Jeżeli nie jesteś właścicielem nieruchomości, która jest przedmiotem Twojego wniosku, lub/i występujesz o udostępnienie materiałów, które zawierają dane podmiotów (właścicieli, władających, zarządców, itp.), to we wniosku będziesz musiał wskazać interes prawny związany z gruntami, budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wniosku lub dostarczyć dokument, który będzie mógł stanowić podstawę wydania materiałów.
 
POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Szczegółowe informacje na temat projektu i uruchamianych usług będą umieszczane na naszej stronie.

 

Logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich

 

Opcje strony