Dane adresowe

Dane adresowe

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ                    
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań

Informacja telefoniczna: 61 8271 500, fax: 61 8230 201
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: ESP
mail: geopoz@geopoz.poznan.pl
ePUAP (przekierowanie do platformy e PUAP, adres elektronicznej skrzynki podawczej: /geopoz/skrytka),

Kontakt dla osób głuchych i słabosłyszących (możliwość wysyłania smsów w sprawach dotyczących ZGiKM GEOPOZ): +48 608 798 783

Adres do przesyłania ofert szkoleniowych: kadry@geopoz.poznan.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek: 9.00 - 16.00
wtorek - piątek: 8.00 - 15.00

Obsługa telefoniczna we wszystkie dni do 15.00.

NIP 777-00-03-742
REGON 630003930

Dane do sporządzania umów i wystawiania faktur:

Nabywca:
Miasto Poznań
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
NIP: 2090001440
REGON: 631257822

Odbiorca:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Ul. Gronowa 20
61-655 Poznań

W przypadku braku możliwości otrzymania faktur zakupu w ww. formie, do realizacji przyjmowane będą również faktury w formie:

Miasto Poznań
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ul. Gronowa 20
61-655 Poznań
NIP: 209-00-01-440

Adres na Platformie Elektronicznego Fakturowania GLN 5907459620375

Opcje strony

do góry