Kontakty szczegółowe

Kontakty szczegółowe

Informacja telefoniczna
tel. 61 8271 500

Mapa zasadnicza
tel. 61 8271 752,
obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego:
tel. 61 8271 610

Ewidencja gruntów i budynków
tel. 61 8271 620,
tel. 61 8271 885

Koordynacja projektów
tel. 61 8271 561
e-mail: zudp@geopoz.poznan.pl

Zamówienia publiczne
tel. 61 8271 861,
e-mail: szymon.jokiel@geopoz.poznan.pl

Kadry
tel. 61 8271 505,
e-mail: kadry@geopoz.poznan.pl
Prosimy o przesyłanie ofert szkoleniowych wyłącznie drogą mailową.

Dyrektor
Aleksandra Zaława-Borowiak

Sekretariat:
tel. 61 8271 502,
e-mail: sekretariat@geopoz.poznan.pl

Zastępca Dyrektora ds. Systemu Informacji Przestrzennej
Jarosław Zawadzki

Sekretariat:
tel. 61 8271 585

Zastępca Dyrektora ds. Orzecznictwa Administracyjnego
Agata Błaszczyk-Kolska

Sekretariat:
tel. 61 8271 721,
e-mail: orzecznictwo@geopoz.poznan.pl

Zastępca Dyrektora ds. Służby Geodezyjnej i Kartograficznej - Kierownik MODGiK
Andrzej Rachuta

Sekretariat:
tel. 61 8271 600,
e-mail: modgik@geopoz.poznan.pl

Opcje strony

do góry