Kataster

Kataster

W naszych zasobach znajdują się unikatowe materiały o dużej wartości historycznej. Poniżej prezentujemy przykładowe materiały archiwalne, które posiada GEOPOZ. Są to dokumenty z II połowy XIX wieku i z I połowy XX wieku (w tym pisma z okresu okupacji hitlerowskiej), matrykuła gruntowa z 1946 roku, mapy katastralne oraz szkice wykonywane obecnie. W prezentacji łatwo prześledzić zmiany technologiczne, jakie zachodziły na przestrzeni 150 lat w prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną prezentację dotyczącą pamiątek przeszłości(.pps 15,6 MB).

Opcje strony

do góry