Stacja referencyjna GPS

Stacja referencyjna GPS

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ zainstalował i prowadzi jedną ze stacji referencyjnych globalnego systemu pozycjonowania (GNSS – Global Navigation Satellite System). Antena satelitarna zamontowana na dachu GEOPOZU stanowi punkt Aktywnej Sieci Geodezyjnej (ASG) EUPOS o nazwie POZN. ASG EUPOS (.txt 1 kB) ( jest siecią punktów rozmieszczonych równomiernie na terenie Polski, które są oparciem dla krajowego systemu odniesień przestrzennych (.pdf 245 kB). W stacji zastosowano najbardziej zaawansowany technologicznie sprzęt satelitarny w celu świadczenia specjalistycznych usług geodezyjnych. Są to następujące usługi:
1. Dostarczanie obserwacji satelitarnych,
2. Dystrybucja poprawek do ruchomych odbiorników satelitarnych,
3. Wykonywanie pomiarów statycznych, obliczeń i wytyczeń.

1. Dostarczanie obserwacji satelitarnych.
Codziennie, 24 godziny na dobę, dostarczane są dane z obserwacji znajdujących się na naszym horyzoncie satelitów z amerykańskiego systemu GPS, rosyjskiego GLONASS, satelitów geostacjonarnych oraz europejskiego GALILEO. Widzimy także satelity nie wykorzystywanego u nas chińskiego systemu BEIDOU. Dane te są odbierane przez centrum zarządzania Aktywną Siecią Geodezyjną EUPOS w celu utrzymywania aktualnego położenia krajowego zbioru punktów geodezyjnych. Punkty te stanowią oparcie dla innych punktów szczegółowych i są podstawą precyzyjnego wyznaczania pozycji na potrzeby geodezji, transportu, komunikacji, planów przestrzennych i innych branż gospodarki.

2. Dystrybucja poprawek do ruchomych odbiorników satelitarnych.
Zarejestrowani użytkownicy mogą poprzez internet odebrać bezpośrednio ze stacji referencyjnej POZN, w czasie rzeczywistym, nawet kilka razy na sekundę, poprawki do odbiorników ruchomych działających w terenie.
Poprawki RTK (Real Time Kinematic) wykorzystują dane systemu GPS i GLONASS i pozwalają na ustalenia pozycji do 1-3 cm. Dzięki nim mogą być wytyczane, inwentaryzowane i nanoszone na mapy takie obiekty jak budynki, krawędzie ulic, urządzenia podziemne i inne obiekty z dużą dokładnością. Dostarczanie precyzyjnych danych powinno przyczynić się do poprawienia jakości opracowań geodezyjno kartograficznych i zmniejszenia ich kosztów.

3. Wykonywanie pomiarów statycznych, obliczeń i wytyczeń.
W Dziale Aktualizacji Danych SIP i Pomiarów GPS są wykonywane pomiary na zlecenie:
• pomiary statyczne z dużą precyzją (nawet do ±1 mm),
• obliczenia współrzędnych punktów pomierzonych metodą statyczną,
• pomiary punktów w czasie rzeczywistym (metodą RTK – z dokładnością ±1-3 cm w poziomie i ±4-5 cm w pionie),
• wytyczenia punktów.

Do pobrania:
Wniosek o udostępnienie poprawek RTK (.doc 55 kB)

Kontakt:
robert.napierala@geopoz.poznan.pl, tel. 61 8 271 754
ewa.stachowiak-ras@geopoz.poznan.pl, tel. 61 8 271 567

Stacja POZN

Szczegółowe współrzędne punktu POZN na epokę 2011.1 (podstawa anteny):
• w układzie PL-ETRF2000:
- X= 3728247.0801 m,
- Y= 1135211.7147 m,
- Z= 5032258.3590 m
• w układzie PL-ETRF2000-GRS80h
- X= 52º 25’ 48.181413’’
- Y= 16º 56’ 05.772025’’
- h= 171.552 m (elipsoidalna)
• wysokość normalna w układzie PL-KRON86-NH:
- H= 136.549 m
Parametry odbiornika satelitarnego NET R9 (Trimble) (.pdf 26 kB)

Antena

1. Parametry anteny do obliczeń:
• przesunięcie dx= +0.41 mm (North),
• przesunięcie dy= -0.97 mm (East),
• od podstawy do środka elektronicznego dh= +109.81 mm
2. Plik kalibracji anteny (.txt 76 kB)
3. Antena satelitarna:
•antena GNSS typu Choke Ring umożliwiająca śledzenie satelitów systemów GPS+GLONASS+GALILEO+BeiDou+EGNOS z antyśniegową kopułą ochronną,
• powtarzalność/stabilność centrum fazowego nie gorsza niż 1 mm,
• temperatura pracy od –50OC do +70OC,
• zabezpieczenie przed pyłem i wilgocią IP67,
• możliwość śledzenia niskich satelitów od wys. 0°
4. Zabezpieczenie odgromowe – odgromnik czynny podłączony do instalacji odgromowej budynku.
5. Radiowa stacja nadawcza poprawek różnicowych.

Opcje strony

do góry