System Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

Galeria zdjęć

Pierwsze polskie miasto w zintegrowanym i dostępnym 3D

System Informacji Przestrzennej (SIP) to system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych. SIP działa w Poznaniu od sierpnia 2003 r.

Jego użytkownikami są jednostki miejskie, instytucje oraz osoby fizyczne zainteresowane danymi przestrzennymi.

Pełen zakres informacji udostępniany jest pracownikom Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych. Część danych (z wyłączeniem przede wszystkim danych osobowych) można sprawdzić w internecie. SIP znajdziesz pod adresem sip.poznan.pl.

Najważniejsze cele Systemu to:

 • zwiększenie efektywności przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz Urzędu Miasta,
 • integracja danych przestrzennych, rozmieszczonych w różnych wydziałach i jednostkach miejskich oraz tworzenie infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej,
 • dostarczanie niezbędnych informacji w procesie zarządzania miastem,
 • udostępnienie informacji pracownikom Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych w celu ułatwienia i przyspieszenia prowadzenia postępowań administracyjnych,
 • dostarczenie jednostkom miejskim niezbędnych danych geodezyjno-kartograficznych, potrzebnych do realizacji zadań statutowych,
 • udostępnienie informacji osobom zainteresowanym w celu ułatwienia orientacji w przestrzeni miasta i procesów zachodzących na jego obszarze.

Zakres informacyjny

Poznański SIP wyróżnia się szerokim zakresem zawartych w nim informacji pozyskiwanych z różnych jednostek miejskich. Dane prezentowane są na ok. 500 warstwach tematycznych (m.in.: numeracja porządkowa nieruchomości, klasyfikacja dróg, zabytki, mapa akustyczna, obiekty użyteczności publicznej, opieka zdrowotna). Pełen zakres informacji udostępniany jest pracownikom Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych.

Przykładowy zakres informacyjny SIP-u:

 • elementy państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • planowanie przestrzenne,
 • procesy urbanistyczne i architektoniczne,
 • nadzór budowlany,
 • gospodarka nieruchomościami,
 • ochrona środowiska,
 • zieleń miejska,
 • infrastruktura drogowa,
 • oświata,
 • ochrona zdrowia,
 • rewitalizacja i rozwój miasta,
 • obiekty użyteczności publicznej,
 • gospodarka nieruchomościami,
 • bezpieczeństwo i porządek publiczny miasta,
 • ochrona zabytków,
 • podział miasta na różne rejony, obwody, rewiry,
 • fizjografia aglomeracji poznańskiej.

Model 3D

Poznań jest pierwszym miastem w Polsce, które zbudowało model 3D dla całego swojego obszaru (około 261 km kw. i ponad 100 tys. budynków). Model 3D jest integralną częścią Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania, który bazuje na danych pochodzących z blisko 130 baz źródłowych. Obejmuje on: planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, adresy, gospodarkę nieruchomościami, ochronę środowiska i przyrody, transport, komunikację, infrastrukturę, granice, nazewnictwo, ochronę zdrowia, porządek publiczny, opłaty lokalowe.

Funkcje modelu 3D dla użytkowników

 • przeglądanie budynków na poziomie szczegółowości LoD1 i LoD2 oraz innych obiektów: altany działkowe, drzewa
 • pozyskiwanie podstawowych informacji o budynkach
 • filtrowanie budynków według wysokości i funkcji
 • wykonanie pomiaru wysokości budynku
 • wczytywanie chmury punktów LIDAR
 • wpisywanie w model prostych brył
 • analiza zacienienia istniejących budynków oraz wrysowanych brył
 • analiza niektórych ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego
 • prezentacja gęstości zaludnienia
 • pobieranie zaznaczonego fragmentu modelu
 • dla wybranych grup użytkowników: architektów, projektantów, inwestorów dostępny jest tryb pracy z własnym projektem, do którego można wprowadzić  planowane obiekty.

Charakterystyka Systemu

Na model 3D Poznania składają się głównie numeryczny model terenu oraz budynki wygenerowane w dwóch poziomach szczegółowości wskazanych w standardzie CityGML: LoD1 i LoD2. Do modelu wprowadzono także inne obiekty niż budynki: mosty, estakady, infrastruktura -  tym podziemna, zieleń.

 • aktualność: ciągła aktualizacja obiektów modelu zgodnie ze stanem ewidencji gruntów i budynków oraz postępem prac fotogrametrycznych
 • otwartość: zapewnienie maksymalnej otwartości na nowe zbiory danych i nowe funkcjonalności
 • szeroki zakres danych: proces tworzenia i przechowywania obiektów pozwala na generowanie dowolnych obiektów 3D i daleko wykracza poza podstawowy zakres
 • dokładność: aktualizacja modelu do wyższych poziomów dokładności (LOD3)
 • responsywność: wystarczy przeglądarka internetowa w komputerze stacjonarnym lub na urządzeniu mobilnym

„Model 3D miasta powinien obejmować nie tylko trójwymiarowe odwzorowanie ukształtowania powierzchni i zabudowy, ale także specjalistyczne oprogramowanie zapewniające zapisywanie niezbędnych danych do bazy, ich bieżącą aktualizację i udostępnianie.”

Jarosław Zawadzki, Zastępca Dyrektora GEOPOZu ds. Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

Nagrody i wyróżnienia

Model 3D wielokrotnie został doceniony i wyróżniony przez specjalistów i użytkowników:

 • 2019: w kategorii innowacyjne rozwiązanie Minister Inwestycji i Rozwoju wyróżnił budowę miejskich modeli 3D w oparciu o rozwiązanie smart3Dcity
 • 2019: „Perły samorządu”: dzięki Modelowi 3D Miasto Poznań zostało wyróżnione w kategorii gospodarka
 • 2019: Nagroda „Skrzydła IT w Administracji”
 • 2018: wyróżnienie podczas GISforum 2018
 • 2018: Model 3D rozwiązaniem Smart City 2018 bloga Smart City Expert.

Przeczytaj więcej

Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań

Nowe dane przestrzenne w Systemie informacji Przestrzennej

Opcje strony

do góry