Jubileusz 25-lecia

Relacja z "Drzwi otwartych"

12 kwietnia 2016 roku odbyły się w GEOPOZie „Drzwi otwarte”, podczas których mieszkańcy miasta oraz studenci UAM zapoznali się z codzienną pracą naszej jednostki. To kolejne wydarzenie z kalendarza obchodów jubileuszu 25-lecia Zarządu.

Prelegenci ukazali, że geodezja leży u podstaw kompleksowego myślenia o przestrzeni miejskiej. W trakcie zwiedzania została przybliżona specyfika pracy Sali Obsługi Klienta, aktualizacja i udostępnianie danych opisowych i graficznych Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Można było także zapoznać się z pracą Działu Fotogrametrii. Uczestnicy byli pod wrażeniem bogactwa informacji zawartych w Systemie Informacji Przestrzennej, w szczególności zainteresowanie wzbudziły zdjęcia ukośne miasta. Na zakończenie uczestnicy mieli możliwość poznania obsługi sprzętu geodezyjnego.

Opcje strony

do góry