Jubileusz 30-lecia

Forum Rozwoju Miast

Wystąpienie na konferencji Forum Rozwoju Miast

13 października 2021 roku nasi przedstawiciele wystąpili na konferencji Forum Rozwoju Miast. Aleksandra Zaława-Borowiak i Jarosław Zawadzki wygłosili wykład „Jak dane przestrzenne wspierają projekty miasta i jego mieszkańców?”.

W czasie prezentacji poruszono zagadnienie danych przestrzennych czyli danych odnoszących bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego, stanowiących kategorię danych niezbędnych do funkcjonowania każdego miasta. Znaczenie danych przestrzennych podkreślają regulacje prawne Unii Europejskiej, zgodnie z którymi państwa członkowskie zobligowane są do ich harmonizacji i szerokiego udostępniania. Dane przestrzenne można klasyfikować w różny sposób, w tym na dane referencyjne, gromadzone w rejestrach publicznych i dane nie należące do takich rejestrów ale gromadzonych ze względu na specyfikę i potrzeby miasta czy regionu. W Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego Geopoz gromadzimy i udostępniamy obie kategorie danych. Dane referencyjne jak dane geodezyjne i adresowe łączymy z danymi tematycznymi dotyczącymi wielu obszarów funkcjonowania miasta Poznania. Dane udostępniamy za pomocą standardowych, cyfrowych usług. Wydobyciu z nich przez urzędników i mieszkańców miasta niezbędnych im informacji służy nowoczesny sposób udostępniania danych, w tym oparty o model 3D. Obecnie ważnym dla nas jest wspieranie miasta Poznania w realizacji projektów ukierunkowanych na zrównoważony rozwój. W związku z tym m.in. gromadzimy dane i przygotowujemy związane z nimi usługi, dotyczące potencjału solarnego budynków, koordynacji inwestycji czy ochrony i sprawnego zarządzania zielenią.

Zapis konferenecji będzie wkrótce dostępny na oficjalnym kanale youtube Miasta Poznania.

Opcje strony

do góry