Osiągnięcia

Najnowsze osiągnięcia ZGiKM GEOPOZ

  • 2021: uruchomienie kolejnej e-usługi: w ramach projektu WRPO na lata 2014-2020 "Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług" uruchomiono Portal Branżowy służący do opiniowania bazy GESUT oraz zgłaszania niezgodności w treści bazy GESUT dla obszaru miasta Poznania
  • 2020: uruchomienie nowych funkcjonalności SIP-u: z inicjatywy GEOPOZu powstają kolejne warstwy tematyczne na internetowej mapie przestrzennej Poznania, które zawierają mnóstwo przydatnych informacji dla mieszkańców Miasta.
    • wolne miejsca na parkingach buforowych: uruchomiono możliwość sprawdzenia w Systemie Informacji Przestrzennej, czy na wybranym parkingu buforowym w mieście są wolne miejsca. Wykorzystując dane miejskie udostępnianie przez Zarząd Transportu Miejskiego są zbierane informacje o dostępności parkingów buforowych "Park and Ride". Dane dotyczące miejsc postojowych są odświeżane co godzinę i zawierają lokalizację obiektu oraz liczbę wolnych miejsc.
    • lokalizacja autobusów i tramwajów: kolejna nowość to możliwość sprawdzenia na mapie, gdzie aktualnie znajduje się nasz autobus lub tramwaj. Pojazdy są prezentowane w czasie rzeczywistym (dane odświeżają się co 15 sekund).
    • dane smogowe: dane prezentowane są z prawie 200 różnych czujników, umieszczonych w 94 lokalizacjach. W zależności od rodzaju czujników zbierane są informacje dotyczące pyłów m.in. PM2,5 i PM 10. Dane są odświeżane co godzinę.
    • mapa fotowoltaiczna: udostępniono bezpłatnie mapę potencjału solarnego dla naszego miasta. Dzięki niej można dokonać analizy energetycznej dachu każdego poznańskiego budynku. Proces obliczeń został całkowicie zautomatyzowany. W obliczeniach brano pod uwagę wiele czynników: naturalne ukształtowanie terenu, sąsiedztwo roślinności i budynków, które mogą „zabierać słońce”, kąt nachylenia dachu, orientację geograficzną, warunki pogodowe. Uwzględniając tyle czynników powstałe dane są bardzo dokładne. Dzięki temu otrzymuje się wyniki, które uwzględniają wszystkie te parametry i można dowiedzieć się na jakiej powierzchni dachu opłaca się montować panele, jaka jest suma rocznego całkowitego promieniowania słonecznego (ITH), jaka jest średnia roczna oraz wartości minimalne i maksymalne. Mapę fotowoltaiczną można oglądać w 2D i 3D.

System Informacji Przestrzennej jest dostępny pod adresem sip.geopoz.pl

Opcje strony

do góry