Polityki i Standardy

Polityki i Standardy

Działania Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ są opisane przez kilka ważnych dokumentów, które określają strategię działania i rozwoju oraz system jakości naszej jednostki. Są to m.in. Polityka Systemu Zarządzania, Polityka Informacyjna, Standardy Obsługi Klienta oraz Kodeks etyki pracowników ZGiKM GEOPOZ (.pdf 85 kB).

Ważnym elementem Polityki Informacyjnej jest System Identyfikacji Wizualnej ZGiKM GEOPOZ (.pdf 10 MB). Stanowi on podstawę budowania tożsamości jednostki w sferze komunikacyjno-wizerunkowej. Wypracowane jednolite standardy wizualne gwarantują automatyczną rozpoznawalność ZGiKM GEOPOZ, kreując tym samym jego dobrą i przyjazną markę.

 

Polityka Systemu Zarządzania

Utrzymując i doskonaląc System Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015, dążymy do osiągnięcia pełnego zaufania i zadowolenia naszych klientów poprzez zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług.

Nasze cele to:

 • prowadzenie i aktualizacja zbiorów informacji o nieruchomościach oraz ich właścicielach w sposób systematyczny i kompleksowy,
 • wspieranie procesów zarządzania i rozwoju Miasta Poznania,
 • zapewnienie powszechnego dostępu do danych przestrzennych oraz dotyczącychich usług,
 • zapewnienie funkcjonowania Infrastruktury Informacji Przestrzennej na poziomie lokalnym,
 • realizacja spraw z zakresu administracji publicznej z zachowaniem zasady legalności, rzetelności, profesjonalizmu i efektywności,
 • budowanie wizerunku ZGiKM GEOPOZ jako jednostki przyjaznej klientom i pracownikom.

Wytyczone cele realizujemy poprzez:

 • polepszanie jakości danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz technik i form ich udostępniania,
 • prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej, w ramach którego następuje gromadzenie, integracja i przetwarzanie danych przestrzennych oraz tworzenie i obsługa związanych z nimi usług,
 • gospodarowanie środkami publicznymi w sposób racjonalny i efektywny,
 • zapewnienie zgodności podejmowanych działań z obowiązującymi przepisami,
 • doskonalenie standardów jakości obsługi klientów, w tym osób ze szczególnymi potrzebami,
 • kształtowanie i realizowanie polityki informacyjnej,
 • wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych,
 • zapewnienie bezpiecznej i efektywnej infrastruktury informatycznej,
 • doskonalenie systemu zarządzania zasobami ludzkimi.

Wyżej wymienione działania mają zapewnić:

 • realizowanie zadań w oparciu o przejrzyste i równe dla wszystkich klientów reguły postępowania,
 • zdobycie zaufania klientów i ukształtowanie pozytywnych postaw wobec ZGiKM GEOPOZ,
 • wysoki poziom identyfikacji pracowników z podejmowanymi działaniami.

Realizacja Polityki Systemu Zarządzania jest oparta na świadomości, że jakość świadczonych przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ usług jest udziałem wszystkich pracowników, stąd też zobowiązujemy się do pełnego zaangażowania w ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania.


Poznań, 9 czerwca 2020 r.

Zobacz więcej: Certyfikat Systemu Zarządzania (.pdf 416 kB)

 

Polityka Informacyjna

Pamiętając o zasadzie, że „żaden urząd nie funkcjonuje sam dla siebie”, ZGiKM GEOPOZ opracował Politykę Informacyjną (.pdf 111 kB). Rzetelna informacja o bieżącej działalności i planowanych zamierzeniach jest fundamentem budowy dobrych relacji klientów z naszą jednostką.

Polityka Informacyjna to świadome, planowane i systematyczne działania usprawniające proces komunikacji. Wyznaczono w niej podstawowe cele:

 • kreowanie wizerunku GEOPOZu jako instytucji przyjaznej społeczeństwu, realizującej ważne i potrzebne zadania publiczne,
 • podnoszenie jakości obsługi klienta,
 • zaakcentowanie komunikacji wewnętrznej i integrowanie pracowników.

Zadania z zakresu komunikacji społecznej realizowane są poprzez różnorodne narzędzia komunikacji:

 • internet (Biuletyn Informacji Publicznej i strona internetowa),
 • System Identyfikacji Wizualnej,
 • profesjonalną obsługę klienta (Standardy Obsługi Klienta i Sala Obsługi Klienta),
 • karty usług i ulotki informacyjne,
 • współpracę z mediami ogólnopolskimi i lokalnymi,
 • komunikację wewnętrzną (spotkania, zebrania, wewnętrzna sieć elektroniczna).

Polityka Informacyjna (.pdf 111 kB) akcentuje dwustronną komunikację z klientem – równie ważne, co udzielanie informacji, jest pozyskiwanie komunikatów zwrotnych. Dlatego zachęcamy do wyrażenia opinii dotyczącej funkcjonowania GEOPOZu i wypełnienia ankiety online.

Opcje strony

do góry