Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://geopoz.poznan.pl/geo/o-nas/polityki-i-standardy/59,Standardy-Obslugi-Klienta-ZGiKM-GEOPOZ.html
2021-12-06, 17:59
Spotkanie

Standardy Obsługi Klienta ZGiKM GEOPOZ

Kształtowanie pozytywnego wizerunku Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ jest jednym z ważniejszych zadań naszej jednostki z zakresu komunikacji społecznej. W oparciu o Politykę Systemu Zarządzania i normę PN-EN ISO 9001:2009 zostały opracowane Standardy Obsługi Klienta, które mają podnieść jakość świadczonych usług, wzmocnić zaufanie klientów oraz wyrobić w nich przeświadczenie, że pracownicy ZGiKM GEOPOZ to profesjonaliści, służący wiedzą i poradą w załatwieniu spraw.

Opcje strony