Solidny pracodawca

Niezbędnik dla osób ubiegających się o pracę

Jesteśmy nastawieni na tworzenie stabilnej, zaangażowanej i efektywnie działającej kadry. Do grona naszych pracowników zapraszamy osoby odpowiedzialne i lojalne, posiadające wysoki poziom kultury osobistej oraz chęć rozwijania własnych kompetencji.

Nabór na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ jest otwarty i konkurencyjny, przeprowadzany zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. Wszystkie oferty na wolne stanowiska pracy publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ oraz umieszczamy na tablicy informacyjnej, która znajduje się w Sali Obsługi Klienta. Dokumenty aplikacyjne można składać w Sali Obsługi Klienta ZGiKM GEOPOZ, przesłać tradycyjną pocztą lub drogą internetową (Elektroniczna Skrzynka Podawcza), opatrując aplikację bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Nabór na wolne stanowisko pracy składa się z kilku etapów:

  • analiza dokumentów aplikacyjnych – sprawdzamy czy oferta aplikacyjna została złożona w wyznaczonym terminie, czy jest kompletna (tj. czy zawiera wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty), a przede wszystkim - czy kandydat spełnia wymagania, które uznaliśmy za niezbędne na danym stanowisku pracy. Ponadto, zwracamy uwagę na treść listu motywacyjnego, spełnianie przez kandydata wymagań dodatkowych oraz na jakość dostarczonych dokumentów. Wybranych kandydatów zapraszamy do etapu drugiego.
  • rozmowa kwalifikacyjna – odbywa się przy udziale komisji rekrutacyjnej. Celem spotkania jest bliższe wzajemne poznanie oraz weryfikacja informacji zawartych w dostarczonej ofercie aplikacyjnej. Podczas spotkania, w zależności od stanowiska, może być przeprowadzony test kwalifikacyjny (zwykle jest to test wiedzy).
  • ogłoszenie wyniku naboru – wybranej osobie proponujemy zatrudnienie, a pozostałym uczestnikom rozmów kwalifikacyjnych, dziękujemy za udział w procesie. Informację o wyniku naboru zamieszczamy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Sali Obsługi Klienta.

Wszystkim zainteresowanym podjęciem pracy życzymy powodzenia podczas procesu rekrutacji!

Opcje strony

do góry