Solidny pracodawca

Niezbędnik dla osób ubiegających się o pracę

Nabór na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ jest otwarty i konkurencyjny, prowadzony zgodnie z Ustawą o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008 r.

Wszystkie oferty na wolne stanowiska pracy publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ oraz umieszczamy na tablicy informacyjnej w Sali Obsługi Klienta.

Dokumenty aplikacyjne można przesłać/składać:

 • poprzez formularz na naszej stronie internetowej (w danej ofercie przycisk „aplikuj online”),
 • tradycyjną pocztą,
 • w Sali Obsługi Klienta ZGiKM GEOPOZ,
 • poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, opatrując aplikację bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Nabór na wolne stanowiska pracy składa się z trzech głównych etapów:

 1. Analiza dokumentów aplikacyjnych, w tym sprawdzenie czy:
  • dokumenty zostały złożone w wyznaczonym terminie,
  • oferta jest kompletna (zawiera wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty),
  • kandydat spełnia wymagania, które uznaliśmy za niezbędne na danym stanowisku pracy,
  • kandydat spełnia wymagania dodatkowe.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna:
  • zapraszamy wybranych kandydatów, spełniających wymogi formalne (patrz: pkt.1, podpunkt od 1 do 3),
  • odbywa się przy udziale Komisji rekrutacyjnej,
  • celem rozmowy jest bliższe wzajemne poznanie oraz weryfikacja informacji zawartych w ofercie aplikacyjnej,
  • podczas spotkania może być przeprowadzony test kwalifikacyjny (zwykle jest to test wiedzy), o którym wcześniej informujemy.
 3. Ogłoszenie wyniku naboru:
  • wybranej osobie proponujemy zatrudnienie,
  • pozostałym uczestnikom rozmów kwalifikacyjnych dziękujemy za udział w procesie,
  • informację o wyniku naboru publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszamy na tablicy informacyjnej w Sali Obsługi Klienta.

Wszystkich, którzy spełniają nasze wymogi zachęcamy do składania ofert!

 

Opcje strony

do góry