Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://geopoz.poznan.pl/geo/o-nas/solidny-pracodawca/58,Niezbednik-dla-osob-ubiegajacych-sie-o-prace.html
16.04.2024, 02:07

Niezbędnik dla osób ubiegających się o pracę

Nabór na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ jest otwarty i konkurencyjny, prowadzony zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008 r.

Wszystkie oferty na wolne stanowiska pracy publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ oraz umieszczamy na tablicy informacyjnej w Sali Obsługi Klienta.

Dokumenty można przesłać/składać:

 • przez formularz na naszej stronie internetowej (w danej ofercie przycisk „aplikuj online”),
 • w formie papierowej pocztą lub bezpośrednio w Sali Obsługi Klienta ZGiKM GEOPOZ,
 • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, opatrując aplikację bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Nabór na wolne stanowiska pracy składa się z trzech głównych etapów:

 1. Analiza dokumentów aplikacyjnych, w tym sprawdzenie czy:
  • dokumenty zostały złożone w wyznaczonym terminie,
  • oferta jest kompletna (zawiera wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty),
  • kandydat spełnia wymagania, które uznaliśmy za niezbędne na danym stanowisku pracy,
  • kandydat spełnia wymagania dodatkowe.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna:
  • uczestniczą w niej kandydaci spełniających wymogi formalne (patrz: pkt 1, podpunkt od 1 do 3),
  • odbywa się w obecności komisji rekrutacyjnej,
  • jej celem jest bliższe wzajemne poznanie oraz weryfikacja informacji zawartych w ofercie kandydata,
  • w jej trakcie może być przeprowadzony test kwalifikacyjny (zwykle test wiedzy), o którym wcześniej informujemy.
 3. Ogłoszenie wyniku naboru:
  • wybranej osobie proponujemy zatrudnienie,
  • pozostałym uczestnikom rozmów kwalifikacyjnych dziękujemy za udział w procesie,
  • informację o wyniku naboru publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszamy na tablicy informacyjnej w Sali Obsługi Klienta.

Wszystkich, którzy spełniają nasze wymogi, zachęcamy do składania ofert!

 

Opcje strony