Deklaracja dostępności

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron startowych:
 1. Portalu Klienta
 2. Portalu Geodety
 3. Portalu Komornika
 4. Portalu Branżowy
 5. Portalu Rzeczoznawcy
 6. Portalu Projektanta

Data publikacji strony internetowej: 2017-11-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej i aktywnego fokusa,
 • strony częściowo wyłączone z obsługi czytników ekranu,
 • część stron posiada nieprawidłowy kontrast,
 • część treści zaprojektowana w języku angielskim,
 • brak prawidłowych opisów tekstów alternatywnych,
 • częściowe niedopasowanie do korzystania z urządzeń mobilnych.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przeglądanie strony dostępne jest na różnych przeglądarkach (np. Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge) oraz na różnych systemach operacyjnych (np. Windows, MacOS, Android, iOS)

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej – poinformuj nas o tym.

Zgłoś problem do Katarzyny Kruk-Fafuła, mailowo geopoz@geopoz.poznan.pllub telefonicznie 061 8271 817.

We wniosku podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Możesz skorzystać z wniosku, który przygotowaliśmy lub napisać swój i uwzględnić wyżej wymienione elementy.

Link do strony z wnioskiem o zapewnienie dostępności

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twój wniosek odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W odpowiedzi podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

do góry