Strona GEOPOZu jest chroniona prawami autorskimi. Użytkownik może korzystać ze strony www.bip.geopoz.pl w dozwolonym zakresie własnym (przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Strona  nie może być wykorzystywana, kopiowana i dystrybuowana w żadnej formie bez uprzedniej zgody ZGiKM GEOPOZ. Przedmiotowa zgoda nie jest wymagana w zakresie informacji publicznych udostępnianych w celu ponownego wykorzystywania z zachowaniem warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznych określonych w zakładce Informacja publiczna i Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

do góry